FEDERALISM FOR PROGRESSIVE PHILIPPINES!
0.0/5

Event by Kicking Pinoy

Date Time: January 4, 2023 | 3:00 pm
Time Zone: GMT+8:00 China Taiwan Time

Total Hours

4 Hrs

Itoang Sagot na Magbabago sa lahat! Papalit-palit na Presidente pero hindi natin alam kung Masama o Maganda Kalalabasan: sa Federalism, ito’y Maiiwasan! Maawa kayo sa Susunod na Henerasyon. HUWAG NA NATING IPADANAS ANG NARARANASAN NATING NAPAGDUSAHAN NATIN SA ATING MGA ANAK. Support Here!
http://chng.it/B2NSyYWB
Email Malacanang and let your voice be heard, now!
mro@malacanang.gov.ph
pcc@malacanang.gov.ph
hrmo@malacanang.gov.ph

About the Event

Sawa ka na bang Mangibang-Bayan para makahanap ng Trabaho? Sobrang Traffic sa Metro Manila? Mababang Uri ng Pulitika sa Pilipinas?